Privacybeleid (AVG)

SyMaGe massagepraktijk vindt uw privacy erg belangrijk. Ik zal uw gegevens dan ook op een veilige manier verwerken en gebruiken, geheel volgens de Algemene Verordening Gegevensbescherming. In deze privacyverklaring leg ik u uit welke gegevens ik van u verzamel en waarom ik dit doen. Ook kunt u lezen wat uw rechten met betrekking tot deze verwerking zijn.

WIE BEN IK
SyMaGe massagepraktijk is een eenmanszaak, gevestigd aan de Zonnebaarsstraat 17, 3192 LC te Hoogvliet. Ik sta ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 76490874. Ik ben verwerkingsverantwoordelijke van uw persoonsgegevens.

WELKE GEGEVENS WORDEN GEBRUIKT
Hier kunt u het overzicht vinden van de gegevens die ik verwerk, waarom ik dit doe, welke juridische grondslag ik heb om deze gegevens te mogen verwerken en hoe lang ik deze gegevens bewaar.

Ik verwerk uw naam, adres, woonplaats, telefoonnummer, e-mailadres en andere gegevens die nodig zijn om de diensten optimaal aan u te kunnen leveren om de uitvoering van de overeenkomst mogelijk te maken. Omwille van een massage kan ik bijvoorbeeld vragen naar uw gezondheid(sklachten). Ik gebruik deze gegevens om van u een tevreden klant te maken gedurende de looptijd van onze overeenkomst. Ik bewaar deze gegevens 7 jaar.

Voordat ik u kan helpen zal ik u vragen een intakeformulier in te vullen om u een optimale behandeling te kunnen geven. Ik verwerk hiervoor, naast bovenstaande gegevens, ook uw geboortedatum, geslacht, lichamelijke klachten, allergieën, gebruik van medicijnen en eventueel aanvullende gegevens van verwijzers of gegevens die tijdens de behandeling gegenereerd worden. Ik zal deze gegevens toevoegen aan uw dossier en 7 jaar bewaren.

Tevens gebruik ik uw gegevens om betalingen af te handelen, verzenden van eventuele nieuwsbrief en/of reclamefolder en/of verjaardagswensen, bereikbaarheid indien nodig voor de uitvoering van de dienstverlening en het informeren over wijzigingen van mijn diensten en producten.

HOE VERKRIJG IK DEZE GEGEVENS
Bovenstaande gegevens heb ik van u als klant of websitebezoeker verkregen, omdat u deze gegevens aan mij hebt verstrekt.

WELKE RECHTEN HEEFT U MET BETREKKING TOT DEZE GEGEVENS
De Algemene Verordening Gegevensbescherming heeft jou een aantal rechten gegeven met betrekking tot de persoonsgegevens die door ons worden verwerkt.

Inzage 
U kunt ten allen tijden een verzoek doen bij SyMaGe massagepraktijk  om uw gegevens in te zien.

Wijzigen
Als u op basis van inzage uw gegevens wilt laten aanpassen, laten verbeteren, afschermen of verwijderen, kunt u daartoe een verzoek indienen.

Bezwaar         
Tegen de verwerking van uw gegevens kunt u bewaar maken.

Intrekking     
Wanneer ik gegevens heb verwerkt op basis van uw expliciete toestemming, heeft u het recht deze toestemming in te trekken. Dit kan wel gevolgen hebben voor de diensten die ik u kan leveren.
Gegevensoverdracht: Mocht u uw gegevens bij een andere aanbieder onder willen brengen, zal ik uw gegevens verstrekken in een gestructureerde en gangbare vorm die door gangbare systemen te openen zijn.

WIE ONTVANGEN UW GEGEVENS
SyMaGe massagepraktijk zal uw gegevens niet verstrekken aan derde partijen, tenzij dit nodig is voor de bedrijfsvoering of vanuit een wettelijke verplichting vereist is. Ik zal uw gegevens niet doorverkopen aan derden.

COOKIES OF VERGELIJKBARE TECHNIEKEN
Ik gebruik cookies om het inloggen op de website te vergemakkelijken en de Facebook pixel om op mijn website mijn advertenties op Facebook te monitoren. Tevens gebruik ik een open source statistiekenprogramma om geanonimiseerde statistieken van de websitebezoekers te genereren.

SLOTBEPALINGEN
Ik raad u aan deze privacyverklaring regelmatig te raadplegen, omdat ik wijzigingen in het beleid kan aanbrengen. Als u vragen heeft over deze verklaring of de wijze waarop ik uw gegevens gebruik, kunt u een E-mail sturen. Als u een klacht heeft over de manier waarop ik met uw gegevens omga kunt u mij dit ook laten weten.

Opgemaakt: Hoogvliet, 10 december 2019

Schuiven naar boven