Manuele Lymfedrainage

Wat is Manuele Lymfedrainage Massage (MLD)?

Lymfedrainage is een normale, natuurlijke functie van ons lichaam. Deze functie kan echter bemoeilijkt worden als gevolg van een ongeval, ziekte of stress. In dit geval kan de drainage van de lymfe manueel (met de handen) geoptimaliseerd worden.

Vochthuishouding in uw lichaam

Menselijke lichaam bestaat voor 2/3 deel uit vocht. Dit vocht bevindt zich in en rondom alle lichaamscellen, de bloedbanen, lymfbanen en de hersenbanen. Heel veel processen verlopen via dit lichaamsvocht, de zogenoemde vochthuishouding:

 • het vervoer van zenuwprikkels
 • hormonen en schadelijke stoffen (bijv. bacteriën)
 • uitwisseling van stoffen (bijv. bouw-, afbraakstoffen)
 • gassen (bijv. zuurstof, koolzuurgas).

Uw lichaam is volledig in evenwicht als de vochthuishouding in een optimale conditie verkeert. Het lymfestelsel (lymfevaten en lymfeknopen) speelt een belangrijke rol bij het scheppen en onderhouden van de ideale leefomgeving voor onze lichaamscellen. De lymfe vervult namelijk een voedende, zuiverende en drainerende rol.

De manuele lymfedrainage is een massagevorm, die erop gericht is het lymfestelsel te stimuleren. Deze stimulatie is nodig om het teveel aan vocht (zichtbaar en onzichtbare oedeem) beter c.q. sneller via de lymfebanen af te voeren.


Wanneer kan Manuele lymfedrainage toegepast worden?

Voor manuele lymfedrainage werk ik volgens de methode Vodder. Dit is toepasbaar bij zeer veel klachten, eventueel in combinatie met andere massagebehandelingen. Zo is manuele lymfedrainage toepasbaar bij:

 • Lymfoedeem: bijv. zwellingen na een ongeval of na een operatie of na zwangerschap
 • Verstuikingen, spierpijnen en spierletsels (bijv. kramp, zware spierarbeid en CANS)
 • Een slechte circulatie bijvoorbeeld door spataderen of rusteloze benen
 • Tekort aan lichaamsbeweging (bijv. door lange reizen, ziekte, blessure)
 • Klachten als gevolg van stress: bijv. slapeloosheid, concentratieverlies, constipatie, diarree, hoofdpijn
 • Huidproblemen: bv chronische eczeem, acne, littekens, verbranding
Wanneer zeker niet? (absolute contra-indicaties)
 • Acute ontsteking
 • Acute trombose
 • Koorts, griep
 • Te actieve schildklier (ziekte van Graves/ Basedow)
 • Nierfalen
 • Kanker
  (De toepassing van manuele lymfedrainage bij of na kanker is voorbehouden aan specialistisch geschoolde lymfoedeemtherapeuten. In dergelijke situaties wordt namelijk sterk afwijkend gedraineerd, omdat essentiële lymfebanen- en knopen door operaties en/of bestralingen blijvend beschadigd zijn geraakt.)
 • Hartzwakte
  • Geen oedeem behandeling mogelijk
  • Te lage bloeddruk (onderdruk lager dan 50)
Wanneer wel? (Relatieve contra-indicaties)

Dit wil zeggen: Er zijn omstandigheden waardoor de massage niet mag plaatsvinden. Soms kunnen, mits rekening houdend met die omstandigheden, massagehandgrepen worden aangepast. Dit wat betreft dosering, de techniek of de locatie.

 • Astma (krijgt u een aanval dan wordt de behandeling direct gestaakt)
 • Diabetes
 • Lage bloeddruk
 • Hyperfunctie schildklier
 • Menstruatie
 • Huidaandoeningen
 • Ontstekingen
Voordelen manuele lymfedrainage
 • Vermindert de omvang (Het activeert en stimuleert de eigen beweeglijkheid van het lymfvatenstelsel. Dit vergroot deafvoermogelijkheden van lymfe.)
 • Stimuleert de vernieuwing van de huid (Het bevordert de wondgenezing en littekenvorming en herstel van de lymfevaten.)
 • Verstevigt de huidspanning (Door de verbetering van de celstofwisseling verbetert de kwaliteit van de huid en normaliseert de huidspanning.)
 • Reinigt van binnenuit (Door de masserende beweging wordt de afvoer van toxische afvalstoffen versneld).
 • Versterkt het immuunsysteem (Het vergroot de activiteit van de witte bloedcellen. Witte bloedcellen, ook wel bekend als leukocyten beschermt je lichaam tegen infecties met bacteriën en schimmels.)
 • Verlicht het zware benen en geeft een ontspannend gevoel
 • Geen beurs gevoel (Na andersoortige massage kun je met een beurs gevoel van de tafel stappen. Bij de zachte aanraking van manuele lymfedrainage is dat niet het geval. Hierdoor is manuele lymfedrainage bij uitstek geschikt voor behandeling kort na een operatie, een beschadiging of een trauma, en bij pijnlijk lipoedeem.)
Nadelen manuele lymfedrainage
 • Tijdrovende behandeling (na elke behandeling verdiend het de aanbeveling 10 à 15 minuten te blijven liggen). De duur van de behandeling ligt daardoor tussen de 30 en 60 minuten.
 • Om een zo groot mogelijk resultaat te behalen is het aantal behandelingen relatief hoog. In de eerste twee weken twee á drie keer, daarna is meestal een maandelijkse herhaling gewenst tot de klachten achter de rug zijn.

Raadpleeg bij twijfel altijd uw huisarts of behandelend arts!

Schuiven naar boven